Edició 2015

Edició 2015

Edició 2015 Primera edició del festival El primer Festival Didó ha acomplert les expectatives de públic esperades, de manera que s’ha confirmat la demanda existent d’activitats familiars a la ciutat de Terrassa relacionades amb la cultura, la música i els titelles. Més...
Edició 2016

Edició 2016

Edició 2016 Superem els 4.500 assistents La segona edició del Festival Didó ha acomplert les expectatives de públic esperades, de manera que s’ha confirmat la demanda existent d’activitats familiars a la ciutat de Terrassa relacionades amb la cultura, la música i els...
Edició 2017

Edició 2017

Edició 2017 El Festival Didó es consolida La tercera edició del Festival Didó ha superat les expectatives esperades. El cartell d’entrades esgotades en pràcticament tots els espectacles confirma que són necessàries propostes d’activitats familiars a la ciutat...